V.l.n.r.: Landesinnungsmeister Christian Schörg, Veranstalter Silvia und Lois Lammerhuber, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Botschafter Gilles Pécout, Bürgermeister Stefan Szirucsek, Veranstalterin Beate Jorda © Florian Czech