v.l.n.r.: Kathrin Pesek, Sarah Holzknecht, Stephanie Trausmuth (c) Matthias Jaidl/Goldegg Verlag