Gustav Soucek und Thomas Brezina. Foto (c) Andreas Tischler